Skip to content
hollbarhet

De globala hållbarhetsmålen mitt på torget.

Point Properties fastigheter ligger i hjärtat av städerna. Vårt mål är att utveckla våra fastigheter med handel, boende och service och därmed bidra till att skapa mer livskraftiga stadskärnor. Att utvecklingen går hand i hand med en hållbar riktning är därför självklart för oss. Här finns ju redan det sociala, ekonomiska och miljömässiga helhetsperspektivet som skapar attraktionskraft. Ett hållbart tänkande som skapar värden för såväl hyresgäster och invånare, för kommuner och för oss som bolag.

SGBC-logo_fyrkant
logo_globala_malen_horizontell
hallbarhetsmal