Pressmeddelande

Alla

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Kvartalet april - juni Hyresintäkter, TSEK                                      23 422            Driftnetto, TSEK                                           13 892            Förvaltningsresultat, TSEK                             11 515            Resultat före skatt, TSEK                                18 141            Marknadsvärde fastigheterna, TSEK             1 070 979 Soliditet, %                                                    41,2%             Överskottsgrad, %                                          59,3%             Perioden januari – juni Hyresintäkter, TSEK                                      39 767 Driftnetto, TSEK                                           20 523…

Läs mer

Point Properties förvärvar fastighet av Coop Väst i Strömstad

Point Properties har idag förvärvat en fastighet i Strömstad av Coop Väst Ekonomisk Förening med ett underliggande fastighetsvärde om 50 MSEK. Tillträdet sker den 30 september 2021.  Fastigheten omfattar 3 000 kvm där Coop Väst är enda hyresgäst, och i samband med förvärvet tecknar Coop Väst ett nytt hyresavtal om 3 år. - Point Properties fortsätter…

Läs mer

Välbesökt när Point Properties lanserar sitt fjärde projekt kvartersstaden Råkan i Karlskoga

Igår torsdag lanserade Point Properties sin vision om Kvarteret Råkan med en stor utställning för allmänhet och politiker i Karlskoga. Tre centrala fastigheter i centrala Karlskoga som idag rymmer bland annat Galleria Kulan och bibliotek bebyggs med 155 bostäder. - Vår vision är att utveckla Kvarteret Råkan till en attraktiv och hållbar del av Karlskoga,…

Läs mer

Point Properties koncept för cityhandel attraherar nya hyresgäster i snabb takt

Sedan årsskiftet har Point Properties tecknat nya hyresavtal med nya hyresgäster om nära 4 000 kvm. Av dessa är 24% inom restaurang och 60% inom dagligvaror med en genomsnittlig hyreskontraktslängd om 7 år. Bland annat får Centrumgallerian Valfisken i Trelleborg Systembolaget som ny hyresgäst, och Galleria Magasinet i Örnsköldsvik får Coop Nord som även är hyresgäst…

Läs mer

Point Properties offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 22 mars 2021 seniora säkerställda företagsobligationer om SEK 600 000 000 (”Obligationerna”). Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 17 maj 2021. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat…

Läs mer

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Kvartalet januari - mars Hyresintäkter, TSEK                                    16 345           Driftnetto, KSEK                                          6 631           Förvaltningsresultat, KSEK                           4 108           Resultat före skatt, KSEK                             -3 275           Soliditet, %                                                    33,0%          Överskottsgrad, %                                         40,6%             För mer information, vänligen kontakta: Magnus Åkesson, VD Point Properties Portfolio 1 AB…

Läs mer

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2020

  Point Properties Portfolio 1 AB (publ) årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.pointproperties.se.  Rapporten kan laddas ned i sin helhet på www.pointproperties.se/finansiella-rapporter/ Rapporten publiceras på svenska. Årsredovisningen för 2020 publiceras endast i digital version. För mer information, vänligen kontakta: Magnus Åkesson, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ) magnus.akesson@pointproperties.se +46 (0)…

Läs mer

Point Properties centrumfastighet i Örnsköldsvik får Coop Nord som ny hyresgäst

Point Properties har tecknat hyreskontrakt som initialt löper på sju år med Coop Nord för ny livsmedelsbutik i Galleria Magasinet i Örnsköldsvik. Butiken som får namnet Coop City Örnsköldsvik får en totalyta på 1 700 kvm med en säljyta om 1 000 kvm. - Det är mycket glädjande att få presentera Coop Nord som hyresgäst i Örnsköldsvik,…

Läs mer

Point Properties har framgångsrikt emitterat obligationer om 600 Mkr samt initierat förtidsinlösen av befintligt obligationslån

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Point”) meddelar idag att bolaget emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 600 mkr med ISIN SE0015556535 (”Obligationslånet”) under ett ramverk om totalt 800 mkr. Obligationslånet har en löptid om 3 år och en fast ränta om 5,0%. Emissionen togs emot väl av marknaden och blev övertecknad. Likviddag för Obligationslånet…

Läs mer

POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB UNDERSÖKER MÖJLIGHETERNA ATT EMITTERA NYA OBLIGATIONER SAMT FÖRTIDSINLÖSA BEFINTLIGT OBLIGATIONSLÅN

Point Properties Portfolio 1 AB (”Point”) har givit Pareto Securities AB i uppdrag att undersöka möjligheterna att refinansiera Points befintliga säkerställda obligationslån om 375 mkr med ISIN SE0013015997 (den ”Befintliga Obligationen”) och förfall i september 2021 genom emission av ett nytt säkerställt obligationslån om 600 mkr med preliminärt förfall 2024 (den ”Nya Obligationen”), förbehållet rådande…

Läs mer

Rättelse: Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Bokslutskommuniké 2020

Tidigare publicerad bokslutskommuniké den 18 februari 2021, innehöll en felaktig kassaflödesanalys som nu rättats. Kvartalet september - december Hyresintäkter. KSEK 13 398 Driftnetto. KSEK 8 937 Förvaltningsresultat. KSEK 4 474 Resultat före skatt. KSEK -36 144 Marknadsvärde fastigheterna, KSEK 748 900 Soliditet, % 41,3% Överskottsgrad, % 66,7%   Perioden januari – december Hyresintäkter. KSEK 65…

Läs mer

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Bokslutskommuniké 2020

Perioden januari – december Hyresintäkter. KSEK 65 355 Driftnetto. KSEK 36 408 Förvaltningsresultat. KSEK 24 980 Resultat före skatt. KSEK 62 427 Marknadsvärde fastigheterna, KSEK 748 900 Soliditet, % 41,3% Överskottsgrad, % 55,7%   Kvartalet september - december Hyresintäkter. KSEK 13 398 Driftnetto. KSEK 8 937 Förvaltningsresultat. KSEK 4 474 Resultat före skatt. KSEK -36…

Läs mer

Point Properties har redan planbesked för 444 lägenheter på tre orter

Point har på bara åtta månader lyckats få planbesked för planerade 444 lägenheterna om ca 30 000 kvm på tre olika orter, Motala, Bollnäs och Trelleborg. Detta endast efter drygt ett år sedan den första utställningen för projekten lanserades. - Mottagandet av Points projekt har varit överväldigande. Invånare, lokalmedia och politiker på alla orter, talar…

Läs mer

Point Properties förvärvar i Göteborg

Point Properties har förvärvat 49% av aktierna i ett bolag som äger en fastighet med en parkeringsanläggning på Hisingen vid Backaplan i Göteborg. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 65 Mkr och ett driftnetto om 3,7 Mkr. – Point fokuserar på att utveckla centrumfastigheter och återskapa levande stadskärnor. Men här står vi redan nu…

Läs mer

Point Properties nya VD Magnus Åkesson har tillträtt

Som tidigare meddelats har Magnus Åkesson tillträtt som VD i Point Properties den 1 februari. Bolaget fokuserar på att återskapa levande och attraktiva stadskärnor och äger totalt 16 fastigheter i främst södra och mellersta Sverige med framtida bostadsbyggrätter om ca 80 000 kvm. Magnus Åkesson är civilingenjör inom fastighetsekonomi och juridik, och har i närmare två…

Läs mer

Point ökar tillväxttakten och förvärvar centrumfastighet i Örnsköldsvik

Point Properties har förvärvat och tillträtt centrumfastigheten Magasinet i Örnsköldsvik. Fastigheten London 12 är en centrumgalleria mitt i centrala Örnsköldsvik vid Stora Torget med ett underliggande fastighetsvärde om 116,2 Mkr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 9 100 kvm med en uthyrningsgrad om 98% och ett årligt hyresvärde om 12,7 Mkr. Genomsnittlig kontraktslängd är 2,6 år där…

Läs mer

Korrigering av tidigare sänt pressmeddelande

I det pressmeddelande som bolaget publicerade tidigare idag (2020-11-06) klockan 12.45, återfanns en felaktig hänvisning. Se korrigerat pressmeddelande nedan: Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020 Kvartalet juli – september Hyresintäkter, KSEK                                                       17 037 Driftnetto, KSEK                                                             10 250 Förvaltningsresultat, KSEK                                             8 065 Resultat före skatt, KSEK                                                - 1…

Läs mer

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

Kvartalet juli – september Hyresintäkter, KSEK                                                       17 037 Driftnetto, KSEK                                                             10 250 Förvaltningsresultat, KSEK                                             8 065 Resultat före skatt, KSEK                                                - 1 273 Marknadsvärde fastigheterna, KSEK                              782 265 Soliditet, %                                                                       44,7% Överskottsgrad, %                                                            60,2% Perioden januari – september Hyresintäkter, KSEK                                                       51 957 Driftnetto, KSEK                                                             27 471 Förvaltningsresultat, KSEK                                             20 506 Resultat…

Läs mer

Point Properties i stark expansionsfas utser Magnus Åkesson som ny VD

Magnus Åkesson har utsetts till ny VD i Point Properties. Han tillträder den 1 februari 2021 och ersätter då Joachim Kuylenstierna som varit tillförordnad VD i Point sedan sommaren 2020. Point ägs av det börsnoterade fastighetsinvestmentbolaget Fastator. - Jag är mycket stolt över att kunna presentera Magnus Åkesson som ny vd för Point. En riktig…

Läs mer

Point Properties offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 6 september 2020 seniora säkerställda företagsobligationer om SEK 375 000 000 (”Obligationerna”).  Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 4 september 2020. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat…

Läs mer

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Kvartalet april - juni Hyresintäkter, TSEK                                         16 890 Driftnetto, TSEK                                                8 832 Förvaltningsresultat, TSEK                               5 770 Resultat före skatt, TSEK                                 99 169 Marknadsvärde fastigheterna, TSEK                781 000 Soliditet, %                                                        44,7% Överskottsgrad,…

Läs mer

Point Properties tillträder tre fastigheter i Karlskoga centrum

Point Properties har tillträtt tre fastigheter i Karlskoga centrum i enlighet med vad som tidigare offentliggjordes den 13 december 2019. Fastigheterna omfattar ca 17 600 kvm uthyrningsbar yta med en uthyrningsgrad om 94%. Hyresintäkterna uppgår till 19,1 MSEK och största hyresgäster är Willys samt Karlskoga Kommun med totalt 39% av uthyrd area.  - Point fortsätter sin…

Läs mer

Joachim Kuylenstierna tillförordnas som VD för Point Properties

Joachim Kuylenstierna tillförordnas som VD för Fastators helägda innehavsbolag Point Properties AB och Point Properties Portfolio 1 AB (publ) när bolagets nuvarande VD Martin Friis lämnar bolaget under sommaren.  Point Properties etablerades under 2019. Bolaget fokuserar på centrumutveckling och att skapa levande och attraktiva stadskärnor kring samhällsservice, handel och boende i främst små och mellanstora…

Läs mer

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Kvartalet januari - mars Hyresintäkter, TSEK                                    18 030  Driftnetto, TSEK                                            8 389 Förvaltningsresultat, TSEK                           6 669 Resultat före skatt, TSEK                              1 674 Marknadsvärde fastigheterna, TSEK         682 000 Soliditet, %                                  …

Läs mer

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2019

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.pointproperties.se.  Rapporten kan laddas ned i sin helhet på www.pointproperties.se/finansiella-rapporter/ Rapporten publiceras på svenska. Årsredovisningen för 2019 publiceras endast i digital version.   För mer information, vänligen kontakta: Martin Friis, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ) martin.friis@pointproperties.se +46 (0)…

Läs mer

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Bokslutskommuniké 1 jan – 31 dec 2019

Kvartalet september - december Hyresintäkter, KSEK                                     16 287             Driftnetto, KSEK                                            10 709             Förvaltningsresultat, KSEK                             6 765               Resultat före skatt, KSEK  …

Läs mer

Point Properties förvärvar i Karlskoga Centrum

Point Properties, moderbolag till Point Properties Portfolio 1 AB (publ), förvärvar tre fastigheter i Karlskoga centrum från Cromwell Property Group. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 146 MSEK och tillträds under H1 2020. Fastigheterna omfattar ca 17 600 kvm uthyrningsbar yta med en uthyrningsgrad om 94%. Hyresintäkterna uppgår till 19,1 MSEK och största hyresgäster är Willys samt Karlskoga…

Läs mer

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport juni-september 2019

Kvartalet juni-september 2019 Hyresintäkter, KSEK            5 719 Driftnetto, KSEK                 3 474 Förvaltningsresultat, KSEK  3 148 Resultat före skatt, KSEK    64 787 Soliditet, %                           40,9% Överskottsgrad %                  60,7% För mer information, vänligen kontakta: Martin Friis, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ) martin.friis@fastator.se +46 (0) 70 289 20 19 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Point Properties Portfolio 1 AB (publ)…

Läs mer

Points obligationslån 2019/21 har godkänts för handel vid Nasdaq First North Bond Market

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Point”) emitterade den 6 september 2019 säkerställda obligationer om 375 MSEK. Obligationerna löper under två år med en fast ränta om 4,50 procent. Point har ansökt om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq First North och första dag för handel är den 23 oktober 2019. Med anledning av…

Läs mer