Pressmeddelande

Alla

Points obligationslån 2019/21 har godkänts för handel vid Nasdaq First North Bond Market

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Point”) emitterade den 6 september 2019 säkerställda obligationer om 375 MSEK. Obligationerna löper under två år med en fast ränta om 4,50 procent. Point har ansökt om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq First North och första dag för handel är den 23 oktober 2019. Med anledning av…

Läs mer