Pressmeddelande

Alla

Point Properties i stark expansionsfas utser Magnus Åkesson som ny VD

Magnus Åkesson har utsetts till ny VD i Point Properties. Han tillträder den 1 februari 2021 och ersätter då Joachim Kuylenstierna som varit tillförordnad VD i Point sedan sommaren 2020. Point ägs av det börsnoterade fastighetsinvestmentbolaget Fastator. - Jag är mycket stolt över att kunna presentera Magnus Åkesson som ny vd för Point. En riktig…

Läs mer

Point Properties offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 6 september 2020 seniora säkerställda företagsobligationer om SEK 375 000 000 (”Obligationerna”).  Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 4 september 2020. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat…

Läs mer

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Kvartalet april - juni Hyresintäkter, TSEK                                         16 890 Driftnetto, TSEK                                                8 832 Förvaltningsresultat, TSEK                               5 770 Resultat före skatt, TSEK                                 99 169 Marknadsvärde fastigheterna, TSEK                781 000 Soliditet, %                                                        44,7% Överskottsgrad,…

Läs mer

Point Properties tillträder tre fastigheter i Karlskoga centrum

Point Properties har tillträtt tre fastigheter i Karlskoga centrum i enlighet med vad som tidigare offentliggjordes den 13 december 2019. Fastigheterna omfattar ca 17 600 kvm uthyrningsbar yta med en uthyrningsgrad om 94%. Hyresintäkterna uppgår till 19,1 MSEK och största hyresgäster är Willys samt Karlskoga Kommun med totalt 39% av uthyrd area.  - Point fortsätter sin…

Läs mer

Joachim Kuylenstierna tillförordnas som VD för Point Properties

Joachim Kuylenstierna tillförordnas som VD för Fastators helägda innehavsbolag Point Properties AB och Point Properties Portfolio 1 AB (publ) när bolagets nuvarande VD Martin Friis lämnar bolaget under sommaren.  Point Properties etablerades under 2019. Bolaget fokuserar på centrumutveckling och att skapa levande och attraktiva stadskärnor kring samhällsservice, handel och boende i främst små och mellanstora…

Läs mer

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Kvartalet januari - mars Hyresintäkter, TSEK                                    18 030  Driftnetto, TSEK                                            8 389 Förvaltningsresultat, TSEK                           6 669 Resultat före skatt, TSEK                              1 674 Marknadsvärde fastigheterna, TSEK         682 000 Soliditet, %                                  …

Läs mer

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2019

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.pointproperties.se.  Rapporten kan laddas ned i sin helhet på www.pointproperties.se/finansiella-rapporter/ Rapporten publiceras på svenska. Årsredovisningen för 2019 publiceras endast i digital version.   För mer information, vänligen kontakta: Martin Friis, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ) martin.friis@pointproperties.se +46 (0)…

Läs mer

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Bokslutskommuniké 1 jan – 31 dec 2019

Kvartalet september - december Hyresintäkter, KSEK                                     16 287             Driftnetto, KSEK                                            10 709             Förvaltningsresultat, KSEK                             6 765               Resultat före skatt, KSEK  …

Läs mer

Point Properties förvärvar i Karlskoga Centrum

Point Properties, moderbolag till Point Properties Portfolio 1 AB (publ), förvärvar tre fastigheter i Karlskoga centrum från Cromwell Property Group. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 146 MSEK och tillträds under H1 2020. Fastigheterna omfattar ca 17 600 kvm uthyrningsbar yta med en uthyrningsgrad om 94%. Hyresintäkterna uppgår till 19,1 MSEK och största hyresgäster är Willys samt Karlskoga…

Läs mer

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport juni-september 2019

Kvartalet juni-september 2019 Hyresintäkter, KSEK            5 719 Driftnetto, KSEK                 3 474 Förvaltningsresultat, KSEK  3 148 Resultat före skatt, KSEK    64 787 Soliditet, %                           40,9% Överskottsgrad %                  60,7% För mer information, vänligen kontakta: Martin Friis, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ) martin.friis@fastator.se +46 (0) 70 289 20 19 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Point Properties Portfolio 1 AB (publ)…

Läs mer

Points obligationslån 2019/21 har godkänts för handel vid Nasdaq First North Bond Market

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Point”) emitterade den 6 september 2019 säkerställda obligationer om 375 MSEK. Obligationerna löper under två år med en fast ränta om 4,50 procent. Point har ansökt om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq First North och första dag för handel är den 23 oktober 2019. Med anledning av…

Läs mer