Pressmeddelande

Alla

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Bokslutskommuniké 1 jan – 31 dec 2019

Kvartalet september - december Hyresintäkter, KSEK                                     16 287             Driftnetto, KSEK                                            10 709             Förvaltningsresultat, KSEK                             6 765               Resultat före skatt, KSEK  …

Läs mer

Point Properties förvärvar i Karlskoga Centrum

Point Properties, moderbolag till Point Properties Portfolio 1 AB (publ), förvärvar tre fastigheter i Karlskoga centrum från Cromwell Property Group. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 146 MSEK och tillträds under H1 2020. Fastigheterna omfattar ca 17 600 kvm uthyrningsbar yta med en uthyrningsgrad om 94%. Hyresintäkterna uppgår till 19,1 MSEK och största hyresgäster är Willys samt Karlskoga…

Läs mer

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport juni-september 2019

Kvartalet juni-september 2019 Hyresintäkter, KSEK            5 719 Driftnetto, KSEK                 3 474 Förvaltningsresultat, KSEK  3 148 Resultat före skatt, KSEK    64 787 Soliditet, %                           40,9% Överskottsgrad %                  60,7% För mer information, vänligen kontakta: Martin Friis, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ) martin.friis@fastator.se +46 (0) 70 289 20 19 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Point Properties Portfolio 1 AB (publ)…

Läs mer

Points obligationslån 2019/21 har godkänts för handel vid Nasdaq First North Bond Market

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Point”) emitterade den 6 september 2019 säkerställda obligationer om 375 MSEK. Obligationerna löper under två år med en fast ränta om 4,50 procent. Point har ansökt om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq First North och första dag för handel är den 23 oktober 2019. Med anledning av…

Läs mer