Skip to content
1-FLYGVY-ny

Våra projekt

Hittills har vi lanserat fyra projekt. I Motala, Trelleborg, Bollnäs och Karlskoga. Nedan kan du se och läsa mer om dem och hur vi förvandlar stadskärnornas fula ankungar till svanar.

Kv Plåtslagaren i Motala – julklappen för en hel stad

Projektet med ”Kvarteret Plåtslagaren” lanserades i december 2019 med en stor utställning i Motala för allmänhet och politiker. Från att vara en fastighet med detaljhandel och parkering, till en fastighet bebyggd med drygt 100 lägenheter där boende, handel, livsmedel och samhällsservice ryms i samma fastighet. Och där arkitekturen knyter an till kvarterets historiska rötter. Lanseringen skapade mycket positiva reaktioner i Motala. Över natt hade den fula ankungen som ofta finns som betongkloss vid de flesta städers torg, här istället förvandlats till något som invånarna uttryckte glädje över. ”Den bästa julklapp vi kunde få”, sa kommunrepresentanter spontant.

Se mer på www.pointmotala.se

Kv Valfisken i Trelleborg – en skyline mot framtiden

I juni 2020 lanserades vårt projekt med kvarteret Valfisken i Trelleborg. I en utställningslokal i gallerian Valfisken kunde invånare och politiker se stadens framtida nav. Hur den gamla fastigheten förvandlats till att hysa tre huskroppar på taket med sammanlagt 144 bostäder, såväl lägenheter som radhus. Något som lokaltidningen beskrev som en skyline mot framtiden. Med utsikt över hav och slätt, med allt vad man kan tänkas behöva för sin vardag i samma fastighet som man bor i. Och en fastighet som med sina boende i sig innebär en rejäl vitamininjektion för att återskapa en levande stadskärna. Till nytta och nöje för hela Trelleborg.

Se mer på ww.pointtrelleborg.se

Nya Brotorget i Bollnäs – lyftet för bygden 

Nya Brotorget lanserades i oktober 2020. Där andra småstäder en gång klarade sig undan med en styck betongkloss vid torget, fick Bollnäs två. Torget har legat inklämt mellan dessa två klossar och fört en tynande tillvaro. Men samtidigt – med två fastigheter fanns också dubbla möjligheten att skapa något riktigt bra. Nu skapades två nya kvarter med modern arkitektur hand i hand med traditionella röda hälsingegårdar och drygt 180 lägenheter. De två fastigheter som av hälsingeborna tidigare utsetts till landskapets fulaste, hade över natt blivit de vackraste och samtidigt gjutit glädje, mod och möjligheter för en hel bygd. 

Se mer på www.pointbollnäs.se

Kvartersstaden Råkan i Karlskoga – en stad i staden

Projektet i Karlskoga lanserades i slutet av juni 2021. Vi kallade det för kvartersstaden Råkan, i lokaltidningen skrev man om ”centrumbomben”. Dock av ett slag som spred positiva vågor bland såväl invånare som politiker och media.  

Kvartersstaden Råkan byggs på befintliga gallerian Kulan och biblioteket i Karlskoga centrum. Utan att ta en enda kvadratmeter värdefull obebyggd mark i anspråk tillförs staden 155 hyreslägenheter, kontor- och utbildningslokaler – en kvartersstad med allt man behöver i samma fastighet. Ett välkommet tillskott för en kommun som inför framtiden siktar på en rejäl expansion. I ett slag skapas både utrymme och livskraft för att stadskärnan också ska fungera som framtidens nav för en hel ort.    

Se mer på www.pointkarlskoga.se