Skip to content

 

Styrelse

Björn Rosengren (född 1942), styrelsens ordförande

Andra uppdrag (i urval): Fastator (tf VD), Norsk-Svenska Handelskammaren (ordf), Cellcomb AB (ledamot).

Joachim Kuylenstierna (född 1969), ledamot

Andra uppdrag (i urval): VD Fastator, Företagsparken AB (ledamot), Svenska Kulturskatter AB (ledamot).

Svante Bengtsson (född 1971), ledamot

Andra uppdrag (i urval): vVD Fastator, Nordic PM (ordf), Offentliga Hus i Norden AB (ledamot).