press

Nyheter

Här kan du läsa nyheter och pressmeddelanden från Point Properties och vårt dotterbolag Point Properties Portfolio 1 AB (publ) samt vår ägare Fastator.

3 FEBRUARI 2021

Point Properties nya VD Magnus Åkesson har tillträtt 

Som tidigare meddelats har Magnus Åkesson tillträtt som VD i Point Properties den 1 februari. Bolaget fokuserar på att återskapa levande och attraktiva stadskärnor och äger totalt 16 fastigheter i främst södra och mellersta Sverige med framtida bostadsbyggrätter om ca 80 000 kvm.

Med Point Properties har Fastator byggt upp ett fastighetsbolag vars affärsidé har gått under radarn, men som nu mognat och kan lyftas upp.

– Med Point Properties planterar vi ny mylla i stadskärnor som utarmats alltmer under de senaste 30 åren. Vi kommer att vända utvecklingen genom att ta ett helhetsgrepp kring handel, boende och samhällsservice och därmed skapa levande och attraktiva stadskärnor där de återigen fungerar som orternas naturliga mittpunkt och hjärta. Det här är en utveckling som känns helt naturlig men först när man väl ser det, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd Fastator.