Skip to content
press

Pressmeddelande

Pressmeddelande från Point Properties och Point Properties Portfolio 1 AB (publ).

Alla

2024

Vid publicering av detta pressmeddelande angavs felaktig Regulatorisk typ. Meddelandet är att betrakta som sådan information som Point Properties...
Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget” eller ”Point 1” och tillsammans med dess dotterbolag (”Point 1-Koncernen”))...
Perioden januari-december • Hyresintäkter, TSEK 101 974 (97 674)•Driftnetto, TSEK 53 768 (45 330)•Förvaltningsresultat, TSEK 45...

2023

Point Properties Portfolio 1 AB har idag förvärvat en fastighet i Strömstad av dess ägarbolag Point Properties AB. Underliggande fastighetsvärde...
Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Point” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har skickat ett meddelande om delvis...
2023-11-16 16:00 Delårsrapport januari-september 2023 Regulatory
Perioden januari-september Perioden juli-september Kommentarer från VD Under de första tre kvartalen har resan mot fler gröna byggrätter...
Det underliggande fastighetsvärdet är 165 MKR. Tillträde sker 20 november 2023. Affären är inte villkorad av finansiering. - Vi...
Point Properties AB har tecknat avtal med butikskedjan Mer för Fler om en butikslokal i Motala. Lokalytan är 135 kvm vid Gallerians entré...
2023-08-25 14:15 Delårsrapport januari-juni 2023 Regulatory MAR
Perioden januari-juni·Hyresintäkter, TSEK 52 046 (49 179)·Driftnetto, TSEK 26 268 (24 250)·Förvaltningsresultat, TSEK 22...
Point Properties AB har tecknat avtal med Linds Bageri om en konditorilokal i Motala. Lokalytan är 210 kvm vid Gallerians huvudentré, i korsningen...