Point Kv Plåtslagaren Kungsgatan idag imorgon 2

Från stadskärnor till stadsstjärnor

Point Properties är ett fastighetsbolag som återskapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad.   

Point Properties grundades under 2019 och äger idag 14 fastigheter på olika små och mellanstora städer i främst södra och mellersta Sverige.

Point Properties ägs av Fastator som är ett börsnoterat bolag med inriktning på fastighetsmarknaden. Inom Fastatorgruppen finns fastighetsbolag verksamma även inom andra samhällsområden som till exempel fastigheter för det offentliga och stadsnära industriområden. 

Kv Plåtslagaren i Motala – julklappen för en hel stad

  • Point Kv Plåtslagaren Rakt Stora Torget idag imorgon 1
  • Point Kv Plåtslagaren Bismotalagatan idag imorgon 3

Projektet med ”Kvarteret Plåtslagaren” lanserades i december 2019 med en stor utställning i Motala för allmänhet och politiker. Från att vara en fastighet med detaljhandel och parkering, till en fastighet bebyggd med drygt 100 lägenheter där boende, handel, livsmedel och samhällsservice ryms i samma fastighet. Och där arkitekturen knyter an till kvarterets historiska rötter. Lanseringen skapade mycket positiva reaktioner i Motala. Över natt hade den fula ankungen som ofta finns som betongkloss vid de flesta städers torg, här istället förvandlats till något som invånarna uttryckte glädje över. ”Den bästa julklapp vi kunde få”, sa kommunrepresentanter spontant.

Se mer på Kvarteret Plåtslagarens hemsida