Skip to content
Point Kv Plåtslagaren Kungsgatan idag imorgon 2

Från stadskärnor till stadsstjärnor

Point Properties är ett fastighetsbolag som återskapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra centrumfastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad.   

Point Properties grundades under 2019 och äger idag 19 fastigheter på olika små och mellanstora städer i främst södra och mellersta Sverige.

Point Properties ägs av Fastator som är ett börsnoterat bolag med inriktning på fastighetsmarknaden. Inom Fastatorgruppen finns fastighetsbolag verksamma även inom andra samhällsområden som till exempel fastigheter för det offentliga och stadsnära industriområden.