Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelse

Svante Bengtsson (född 1971), styrelsens ordförande sedan 2019.
Andra uppdrag: vVD Fastator, Nordic PM (ordf), Offentliga Hus i Norden AB (ledamot)
Aktieinnehav i Fastator: 129 811 aktier, 262 500 optioner

Ej oberoende mot större aktieägare

 

Christoffer Strömbäck (född 1981), styrelsemedlem sedan 2019.
Andra uppdrag: CFO Fastator
Aktieinnehav i Fastator: 500 aktier, 35 000 optioner.

Ej oberoende mot större aktieägare

 

Joachim Kuylenstierna (född 1969), styrelsemedlem sedan 2020.
Andra uppdrag: VD på Fastator
Aktieinnehav i Fastator: 4 263 557 aktier

Ej oberoende mot större aktieägare

 

Ledande befattningshavare

Joachim Kuylenstierna är tf VD sedan 2020. Joachim är en av Fastators grundare och VD sedan januari 2017. Han har över 25 års erfarenhet av att bygga upp och driva fastighetsprojekt.