Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelse

Svante Bengtsson (född 1971), styrelsens ordförande sedan 2019.
Andra uppdrag: vVD Fastator, Nordic PM (ordf), Offentliga Hus i Norden AB (ledamot)
Aktieinnehav i Fastator: 129 811 aktier, 262 500 optioner

Ej oberoende mot större aktieägare

 

Christoffer Strömbäck (född 1981), styrelsemedlem sedan 2019.
Andra uppdrag: CFO Fastator
Aktieinnehav i Fastator: 500 aktier, 35 000 optioner.

Ej oberoende mot större aktieägare

 

Martin Friis (född 1983), styrelsemedlem sedan 2019.
Andra uppdrag: Investment manager på Fastator
Aktieinnehav i Fastator: 0 aktier, 50 000 optioner

Ej oberoende mot större aktieägare

 

Ledande befattningshavare

Martin Friis är VD sedan 2019. Martin har bland annat studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare arbetat i olika ledande befattningar inom affärs-, koncept- och produktutveckling på bland annat Aura Light International AB.