Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelse

Svante Bengtsson (född 1971), styrelsens ordförande sedan 2019.
Andra uppdrag: vVD Fastator, Nordic PM (ordf), Offentliga Hus i Norden AB (ledamot)
Aktieinnehav i Fastator: 1 076 555 aktier privat och via bolag

Ej oberoende mot större aktieägare

 

Christoffer Strömbäck (född 1981), styrelsemedlem sedan 2019.
Andra uppdrag: CFO Fastator
Aktieinnehav i Fastator: 57 320

Ej oberoende mot större aktieägare

 

Joachim Kuylenstierna (född 1969), styrelsemedlem sedan 2020.
Andra uppdrag: VD på Fastator
Aktieinnehav i Fastator: 21 552 785 aktier

Ej oberoende mot större aktieägare

 

Ledande befattningshavare

Magnus Åkesson (född 1979) är VD sedan 2021.