Skip to content

Point Properties Portfolio 1 AB (publ)

Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelse

Svante Bengtsson (född 1971), styrelsens ordförande sedan 2019.
Andra uppdrag: vVD Fastator, Nordic PM (ordf), Offentliga Hus i Norden AB (ledamot)
Aktieinnehav i Fastator: 1 076 555 aktier privat och via bolag

Ej oberoende mot större aktieägare

Magnus Åkesson (född 1979), styrelseledamot sedan 2021.

Ej oberoende mot större aktieägare

Björn Rosengren (född 1942), styrelseledamot

Andra uppdrag (i urval): Fastator (tf VD), Norsk-Svenska Handelskammaren (ordf), Cellcomb AB (ledamot).

Ledande befattningshavare

Björn Rosengren (född 1942) är VD sedan 2024.