Obligationer

Nedan följer en förteckning av Point Properties Portfolio 1 AB (publ) emitterade obligationer.