Skip to content

Point Properties Portfolio 1 AB (publ)

Pressmeddelande

Alla

2021

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Point”) meddelar idag att bolaget emitterat ett seniort säkerställt obligationslån...
Point Properties Portfolio 1 AB (”Point”) har givit Pareto Securities AB i uppdrag att undersöka möjligheterna att refinansiera Points...
Tidigare publicerad bokslutskommuniké den 18 februari 2021, innehöll en felaktig kassaflödesanalys som nu rättats. Perioden januari...
Perioden januari – december Kvartalet september - december För mer information, vänligen kontakta: Magnus Åkesson, VD Point Properties...
Point har på bara åtta månader lyckats få planbesked för planerade 444 lägenheterna om ca 30 000 kvm på tre olika...
Point Properties har förvärvat 49% av aktierna i ett bolag som äger en fastighet med en parkeringsanläggning på Hisingen vid...
Som tidigare meddelats har Magnus Åkesson tillträtt som VD i Point Properties den 1 februari. Bolaget fokuserar på att återskapa...