Skip to content
press

Pressmeddelande

Pressmeddelande från Point Properties och Point Properties Portfolio 1 AB (publ).

Alla

2023

2023-11-16 16:00 Delårsrapport januari-september 2023 Regulatory
Perioden januari-september Perioden juli-september Kommentarer från VD Under de första tre kvartalen har resan mot fler gröna byggrätter...
Det underliggande fastighetsvärdet är 165 MKR. Tillträde sker 20 november 2023. Affären är inte villkorad av finansiering. - Vi...
Point Properties AB har tecknat avtal med butikskedjan Mer för Fler om en butikslokal i Motala. Lokalytan är 135 kvm vid Gallerians entré...
2023-08-25 14:15 Delårsrapport januari-juni 2023 Regulatory MAR
Perioden januari-juni·Hyresintäkter, TSEK 52 046 (49 179)·Driftnetto, TSEK 26 268 (24 250)·Förvaltningsresultat, TSEK 22...
Point Properties AB har tecknat avtal med Linds Bageri om en konditorilokal i Motala. Lokalytan är 210 kvm vid Gallerians huvudentré, i korsningen...
2023-05-15 17:00 Delårsrapport januari-mars 2023 Regulatory MAR
Perioden januari-december· Hyresintäkter, TSEK 26 472 (24 928)· Driftnetto, TSEK 13 046 (11 110)· Förvaltningsresultat...
Point Properties Portfolio 1 AB (publ) årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.pointproperties.se...
Detaljhandelsförsäljningen i Point Properties fastigheteter ökade med över 120 miljoner under den senaste tolvmånadersperioden...
Fastators helägda dotterbolag Point Properties skrev i maj 2022 en avsiktsförklaring med Motala kommun om att förädla Motala Rådhus...
2023-02-24 14:30 Delårsrapport januari-december 2022 Regulatory MAR
Perioden januari-december· Hyresintäkter, TSEK 97 732 (86 864)· Driftnetto, TSEK 45 330 (45 439)· Förvaltningsresultat...