Skip to content
press

Pressmeddelande

Pressmeddelande från Point Properties och Point Properties Portfolio 1 AB (publ).

Alla

2024

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget” eller ”Point”) meddelar härmed att Bolaget idag har träffat en överenskommelse...
Perioden januari - mars För mer information, vänligen kontakta: Svante Bengtsson, Styrelseordförandesvante.bengtsson@fastator.se+46 (0)...
Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget” eller ”Point”) meddelar härmed att Bolaget idag har ingått ett avtal...
Point Properties Portfolio 1 AB (publ) säljer fastigheten Riddaren 1 i Strömstad till Hagabacken AB, till en överenskommen köpeskilling...
I enlighet med ett pressmeddelande publicerat av Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget” eller ”Point”) den 21 februari...
Vid publicering av detta pressmeddelande angavs felaktig Regulatorisk typ. Meddelandet är att betrakta som sådan information som Point Properties...
Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget” eller ”Point 1” och tillsammans med dess dotterbolag (”Point 1-Koncernen”))...
Perioden januari-december • Hyresintäkter, TSEK 101 974 (97 674)•Driftnetto, TSEK 53 768 (45 330)•Förvaltningsresultat, TSEK 45...