Fastator etablerar Point Properties

10 MAJ 2019

Aktiebolaget Fastator (publ) etablerar ett nytt fastighetsbolag med fokus på centrumfastigheter – Point Properties.
Point Properties tillförs ett antal fastigheter som Fastator redan äger och kommer initialt att ha en balansomslutning om ca 500 MSEK.

Point Properties styrelse kommer att bestå av Björn Rosengren, Lars-Johan Jarnheimer, Carl Bildt, Paul ”Dino” Larsson, Erik Tillberg samt Joachim Kuylenstierna med Martin Friis som tf VD. Samtliga har en mycket bred erfarenhet från olika marknader med det gemensamma att de står för innovation och tillväxt.

-Med Point Properties vill vi hjälpa till att utveckla svenska stadskärnor till stadsstjärnor. Vi ser en enorm utvecklingspotential ur myllan som de senaste årtiondenas utarmning har skapat. Det handlar om att skapa nya förutsättningar för livskraftiga stadsmiljöer tillsammans med kommuner och andra aktörer kring samhällsservice, handel och boende. Med Point Properties tänker vi i nya mönster och banor vilket bolagets styrelse och ledning minst sagt har god erfarenhet av, liksom att hålla den höga tillväxttakt som vi avser på en marknad som i princip omfattar hela landet, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator.


För mer information, vänligen kontakta:
Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51


Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56


Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55


Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i
fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas
Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00,
certifiedadviser@penser.se.