Fastator/Point Properties avyttrar fastighet i Strömstad

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) säljer fastigheten Riddaren 1 i Strömstad till Hagabacken AB, till en överenskommen köpeskilling om 62,65 mkr. Fastigheten är värderad till 63 mkr Q4 2023.
 
Vid försäljningstillfället är ytan om 3800 kvm fullt uthyrd. Tillträdet är satt till 20 mars 2024.
Affären är inte villkorad av finansiering.
 
”Genom försäljningen stärker vi Point Properties finanser och renodlar portföljen”, säger Björn Rosengren, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ).