Fastator/Point Properties avyttrar två fastigheter i Timrå och Örnsköldsvik till Hedern Fastigheter.

Det underliggande fastighetsvärdet är 165 MKR. Tillträde sker 20 november 2023. Affären är inte villkorad av finansiering.

– Vi är glada att göra denna affär med Hedern Fastigheter som är en stark lokal aktör med 34 större fastigheter i Nedre Norrland. I likhet med Point Properties kommer Hedern bidra till levande stadskärnor. Örnsköldsvik ger oss en vinst på ca
13 % jämfört med förvärvspriset 2021. Genom dessa avyttringar kan vi fokusera på vidareutveckling av andra projekt inom bolaget, samtidigt som vi stärker bolagets finanser, säger Magnus Åkesson, VD Point Properties.

– Vi är väldigt nöjda med att förvärva dessa fastigheter från Point Properties. Genom förvärvet stärker vi vår marknadsposition i Örnsköldsvik betydligt,
säger Christer Lundstedt, VD Hedern Fastigheter

Hedern Fastigheter är ett av Sundsvalls större fastighetsbolag. Bolaget äger och förvaltar 145 000 kvm och det totala marknadsvärdet uppskattas till drygt 1,5 MDKR. Hedern Fastigheter ingår i en Norrlandsbaserad koncern med över 400 anställda och en omsättning på drygt 700 MKR.

Novier har varit säljarens rådgivare i affären.