Joachim Kuylenstierna tillförordnas som VD för Point Properties

Joachim Kuylenstierna tillförordnas som VD för Fastators helägda innehavsbolag Point Properties AB och Point Properties Portfolio 1 AB (publ) när bolagets nuvarande VD Martin Friis lämnar bolaget under sommaren. 

Point Properties etablerades under 2019. Bolaget fokuserar på centrumutveckling och att skapa levande och attraktiva stadskärnor kring samhällsservice, handel och boende i främst små och mellanstora orter tillsammans med kommuner och andra aktörer. Sedan starten har Point Properties byggt upp ett fastighetsvärde till idag ca 800 MSEK. 

– Martin har stått vid rodret för Points snabba tillväxtresa sedan starten och har även lagt grunden för bolagets framtida utveckling. När Martin nu lämnar bolaget för sin egen resa är jag säker på att han möter utmaningar och möjligheter med lika stabil hand som han byggt upp Point, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD för Fastator.

Martin Friis lämnar posten som vd den 21 juni 2020 och efterträds då av Joachim Kuylenstierna.

– Jag kliver på mitt i steget när Point befinner sig i en snabb fas av utveckling och detaljplanearbete kring fastigheterna. Precis i det steg där jag trivs som mest och gör mig bäst, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD för Fastator.

För mer information, vänligen kontakta: 

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Martin Friis, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
martin.friis@pointproperties.se
+46 (0) 70 289 20 19

Denna information är sådan information som Point Portfolio 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 14:00 CET.

 

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationen är noterad på Nasdaq First North Bond Market.

         POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB (PUBL)

Nybrogatan 3, SE-114 34 Stockholm www.pointproperties.se