Obligationsinnehavarna röstar emot förslaget i det skriftliga förfarandet avseende utestående obligationslån 2021/2024

I enlighet med ett pressmeddelande publicerat av Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget” eller ”Point”) den 21 februari 2024 har Point initierat ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under obligationslånet av serie 2021/2024 med ISIN SE0015556535 (”Obligationerna”). Det Skriftliga Förfarandet inleddes i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande för en kortare förlängning av löptiden för Obligationerna om 45 dagar.
 
Agenten under Obligationerna, Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), har i dag avslutat det Skriftliga Förfarandet och meddelat att obligationsinnehavarna har röstat emot Bolagets förslag om en kortare förlängning. Obligationerna förfaller till betalning den 22 mars 2024.
 
Point avser att i närtid inleda nya förhandlingar med större obligationsinnehavare i syfte att ingå ett avtal med innehavarna om att inte vidta verkställighetsåtgärder (så kallat standstill-avtal) för att möjliggöra förhandlingar om en långsiktig finansiell lösning. Bolaget meddelar att förhandlingarna för en sådan långsiktig finansiell lösning kan omfatta en förlängning av löptid, ändrade obligationsvillkor, värdepappersbyten och kan även innefatta en större uppgörelse tillsammans med Bolagets moderbolag Aktiebolaget Fastator (publ) och innehavare av obligationer emitterade av Aktiebolaget Fastator (publ).
 
För frågor kring administrationen av det skriftliga förfarandet, vänligen kontakta Agenten på
voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.