Point Properties centrumfastighet i Örnsköldsvik får Coop Nord som ny hyresgäst

Point Properties har tecknat hyreskontrakt som initialt löper på sju år med Coop Nord för ny livsmedelsbutik i Galleria Magasinet i Örnsköldsvik. Butiken som får namnet Coop City Örnsköldsvik får en totalyta på 1 700 kvm med en säljyta om 1 000 kvm.

– Det är mycket glädjande att få presentera Coop Nord som hyresgäst i Örnsköldsvik, där båda parter har samma långsiktiga fokus på att bidra till och stärka stadens centrum. Coop Nord är ju redan idag hyresgäst i vår fastighet i Timrå och med detta avtal stärks relationen för vårt gemensamma arbete, säger Magnus Åkesson, vd Point Properties AB.

Point Properties fokuserar på att återskapa levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små- och mellanstora städer. Genom att utveckla våra centrumfastigheter tar vi ett helhetsgrepp om bostäder, handel och samhällsservice som kommer hela orter tillgodo.

– Vi är glada över det fina butiksläget i en välinvesterad galleria med flera goda grannar. Genom etableringen av den nya Coop-butiken verkar vi för att bibehålla en levande stadskärna som stärker cityhandeln i Örnsköldsvik, säger Henrik Skyttberg, vd för Coop Nord.

Fastighetsägaren och Coop Nord investerar gemensamt i lokalen som tillträds den första juli 2021, butiken kommer att öppna under sommaren.  Coop Nords satsning i Örnsköldsvik förstärker stadskärnans cityhandel samtidigt som 20 nya medarbetare kommer att rekryteras.

Cromwell Property Group har bistått parterna i uthyrningen av lokalen.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Åkesson, VD Point
magnus.akesson@pointproperties.se
+46 (0) 70 301 81 83

 

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhälls-service och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties.

POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB (PUBL)

Linnégatan 2, SE-114 47 Stockholm www.pointproperties.se