Point Properties fullföljer ej förvärv av fastigheter

Point Properties meddelade i pressmeddelande 25 mars om förvärv av sex fastigheter. Säljare var Diös.
Det rådande finansiella världsläget gör det inte möjligt att på marknadsmässiga villkor få finansiering. Då affären ingicks med sedvanligt finansieringsförbehåll kommer inte transaktionen genomföras.
 
Vi hoppas framtiden ger oss möjligheten att fortsätta dialogen med Diös för att i bättre finansiella tider kunna genomföra affären.
 
Beslutet innebär ingen resultatpåverkan.