Point Properties har redan planbesked för 444 lägenheter på tre orter

Point har på bara åtta månader lyckats få planbesked för planerade 444 lägenheterna om ca 30 000 kvm på tre olika orter, Motala, Bollnäs och Trelleborg. Detta endast efter drygt ett år sedan den första utställningen för projekten lanserades.

– Mottagandet av Points projekt har varit överväldigande. Invånare, lokalmedia och politiker på alla orter, talar med en röst och vill ha projekten klara så fort som möjligt. Så det goda och nära samarbetet med kommunerna är ett rent nöje, kommenterar Magnus Åkesson, VD för Point Properties.
 
Point fokuserar på att återskapa levande stadskärnor runt om i landet genom att utveckla sina centrumfastigheter och ta ett helhetsgrepp kring boende, handel och samhällsservice. Point äger idag 16 fastigheter över hela landet till ett bokfört värde om 1,1 Mdkr, exklusive byggrätter.
 
– Points fastigheters bruttoarea ökar i detta första steg med 30% till sammanlagt ca 130 000 kvm. Och samtidigt är det både ett kvitto och en sporre för oss att fortsätta att hålla en hög tillväxttakt, kommenterar Magnus Åkesson.

Byggstart för det första bostadsprojektet är under upphandling med beräknad start i oktober 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Åkesson, VD Point
magnus.akesson@pointproperties.se
+46 (0) 70 301 81 83

 

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som återskapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationen är noterad på Nasdaq First North Bond Mark