Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Kvartalet apriljuni

Hyresintäkter, TSEK                                         16 890

Driftnetto, TSEK                                                8 832

Förvaltningsresultat, TSEK                               5 770

Resultat före skatt, TSEK                                 99 169

Marknadsvärde fastigheterna, TSEK                781 000

Soliditet, %                                                        44,7%

Överskottsgrad, %                                             52.3%

 

Perioden januari – juni

Hyresintäkter, TSEK                                         34 920

Driftnetto, TSEK                                                17 221

Förvaltningsresultat, TSEK                                12 441

Resultat före skatt, TSEK                                   99 844

Marknadsvärde fastigheterna, TSEK                  781 000

Soliditet, %                                                          44,7%

Överskottsgrad, %                                              49,3%

 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70-515 51 51

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Point Properties Portfolio 1 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 07.00 CET.

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationen är noterad på Nasdaq First North Bond Market.