Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Kvartalet april – juni

Hyresintäkter, TSEK                                      23 422           

Driftnetto, TSEK                                           13 892           

Förvaltningsresultat, TSEK                             11 515           

Resultat före skatt, TSEK                                18 141           

Marknadsvärde fastigheterna, TSEK             1 070 979

Soliditet, %                                                    41,2%            

Överskottsgrad, %                                          59,3%            

Perioden januari – juni

Hyresintäkter, TSEK                                      39 767

Driftnetto, TSEK                                           20 523

Förvaltningsresultat, TSEK                             15 623

Resultat före skatt, TSEK                                14 865

Marknadsvärde fastigheterna, TSEK             1 070 979

Soliditet, %                                                    41,2%            

Överskottsgrad, %                                          51,6%

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Åkesson, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
magnus.akesson@pointproperties.se
+46 (0) 70 301 81 83

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 april kl. 17.20 CET.

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationerna är noterad på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List.

POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB (PUBL)

             Linnégatan 2, SE-114 47 Stockholm www.pointproperties.se