Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Hyresintäkter, TSEK 24 928 (16 343)
Driftnetto, TSEK 11 110 (6 631)
Förvaltningsresultat, TSEK 10 214 (4 108)
Resultat före skatt, TSEK -12 226 (-3 275)
Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 211 300 (748 900)
Soliditet, % 47,7% (33,0%)
Överskottsgrad, % 44,6% (40,6%)