Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport januari-december 2023

Perioden januari-december

• Hyresintäkter, TSEK 101 974 (97 674)
•Driftnetto, TSEK 53 768 (45 330)
•Förvaltningsresultat, TSEK 45 936 (36 630)
•Resultat före skatt, TSEK -210 972 (12 487)
•Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 968 950 (1 250 600)
•Soliditet, 43,7 % (45,3 %)
•Överskottsgrad, 52,7 % (46,4 %)

Perioden oktober – december

•Hyresintäkter, TSEK 23 153 (24 835)
•Driftnetto, TSEK 10 955 (8 849)
•Förvaltningsresultat, TSEK 8 645 (5 893)
•Resultat före skatt, TSEK -163 618 (6 002)
•Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 968 950 (1 250 600)
•Soliditet, 43,7 % (45,3 %)
•Överskottsgrad, 47,3 % (35,6 %)

Kommentarer från VD
Under 2023 har resan mot fler gröna byggrätter fortsatt. Detaljplanen för Vretåker 2 i Bollnäs har vunnit laga kraft och över 100 lägenheter ligger nu i färdig plan. Under kvartal 2 har ytterligare två detaljplaner passerat nya steg, i Karlskoga har detaljplanen varit för granskning och väntas antas i inom kort. I Trelleborg har detaljplanen passerat samråd.

Point Properties arbetar kontinuerligt med att effektivisera och optimera förvaltningen. Resultatet av att sänka löpande kostnader har gett ett bra resultat och trots generellt ökade kostnader på marknaden under 2023 har driftkostnaderna för de första tre kvartalen 2023 varit lägre än för de första tre kvartalen 2022. Detta arbete tillsammans med högre hyror, delvis drivna av KPI, resulterar i ett starkt förbättrat förvaltningsresultat jämfört med samma kvartal 2022. Fjärde kvartalet blir inte jämförbart då portföljens innehåll inte är detsamma som kvartal 4 2022.

I slutet av oktober ingicks avtal mellan Point Properties Portfolio 1 AB och Hedern Fastigheter AB avseende avyttring av fastigheterna London 12 i Örnsköldsvik samt Vivsta 4:102 i Timrå. Genom avyttringarna kommer Point fokusera på vidareutveckling av andra projekt inom bolaget, samtidigt som bolagets finanser stärks.

Björn Rosengren, Verkställande Direktör, Point Properties Portfolio 1 AB (publ)