Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2024

Perioden januari – mars

  • Hyresintäkter, TSEK 22 022 (26 472)
  • Driftnetto, TSEK 8 088 (13 046)
  • Förvaltningsresultat, TSEK 5 303 (11 933)
  • Resultat före skatt, TSEK -41 573 (1 535)
  • Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 876 550 (968 950)
  • Soliditet, 42,2 % (43,7 %)
  • Överskottsgrad, 36,8 % (49,3 %)