Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport juni-september 2019

Kvartalet juni-september 2019

Hyresintäkter, KSEK            5 719

Driftnetto, KSEK                 3 474

Förvaltningsresultat, KSEK  3 148

Resultat före skatt, KSEK    64 787

Soliditet, %                           40,9%

Överskottsgrad %                  60,7%

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Friis, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
martin.friis@fastator.se
+46 (0) 70 289 20 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 07.08 CET.

 
   

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationen är noterad på Nasdaq First North Bond Market.