Point Properties Portfolio 1 AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2020

 

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.pointproperties.se

Rapporten kan laddas ned i sin helhet på www.pointproperties.se/finansiella-rapporter/

Rapporten publiceras på svenska. Årsredovisningen för 2020 publiceras endast i digital version.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Åkesson, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
magnus.akesson@pointproperties.se
+46 (0) 70 301 81 83

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april kl. 17.40 CET.Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 600 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationerna är noterad på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List.

 

POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB (PUBL)

Linnégatan 2, SE-114 47 Stockholm www.pointproperties.se