Points skolprojekt Campus Motala växer

Fastators helägda dotterbolag Point Properties skrev i maj 2022 en avsiktsförklaring med Motala kommun om att förädla Motala Rådhus till ett modernt utbildningscentrum med utbildning på universitetsnivå.

Motala kommun har sedan dess arbetat intensivt med att kartlägga kommunens behov och förbereda slutliga beslutsunderlag. Resultatet är Campus Motala och ett projekt som utökats med ca 30%. Utbildningscentrumet beräknas nu omfatta 400 heltidsstudenter mot tidigare 300 och totalt 2 000 studenter inklusive utbildning på distans i samarbete med Linköpings Universitet. Utredningsarbetet har från kommunens sida gått effektivt och formellt beslut fattas av Motala kommun i maj. Planarbetet är genomfört och bygglovet ryms inom plan.

Fastigheten finansieras genom traditionell bankfinansiering. För Points del uppskattas projektet innebära en investering om ca 50 MSEK vilket kommer finansieras genom sedvanligt byggkreditiv. Godkännande av projektplan och hyresavtal med Motala Kommun sker i maj och byggstart blir hösten 2023 med invigning av Campus Motala till höstterminen 2024.

-Detta projekt faller väl in i Points utveckling av Motala centrum som även innefattar byggnation av 140 lägenheter i grannfastigheten, säger Magnus Åkesson, VD Point Properties.