Välbesökt när Point Properties lanserar sitt fjärde projekt kvartersstaden Råkan i Karlskoga

Igår torsdag lanserade Point Properties sin vision om Kvarteret Råkan med en stor utställning för allmänhet och politiker i Karlskoga. Tre centrala fastigheter i centrala Karlskoga som idag rymmer bland annat Galleria Kulan och bibliotek bebyggs med 155 bostäder.

– Vår vision är att utveckla Kvarteret Råkan till en attraktiv och hållbar del av Karlskoga, och samtidigt skapa ett tydligt landmärke för staden. Genom att bygga ovanpå den befintliga Galleria Kulan och biblioteket tillför vi staden nya bostäder och funktioner i bästa läge utan att ta värdefull obebyggd mark i anspråk. Kvarteret Råkan blir något av en kvartersstad med boende och handel, bibliotek, utbildning samt kontor, kommenterar Magnus Åkesson, VD för Point Properties. 

Point Properties har idag 16 centrumfastigheter och fokuserar på att återskapa levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små- och mellanstora städer. Genom att utveckla fastigheterna med bostäder, handel och samhällsservice tar Point ett helhetsgrepp som kommer hela orter tillgodo.

Points projekt i Karlskoga är det fjärde projektet som lanserats efter Motala, Trelleborg och Bollnäs. 1,5 år sedan första projektet planerar nu Point totalt med Karlskoga för drygt 600 lägenheter, och väntar bygglov under hösten för projektet i Motala.

– Våra lanseringar i Motala, Trelleborg, Bollnäs och nu Karlskoga är rena glädjetåget. Precis som på de andra orterna, blev det stora famnen i Karlskoga från såväl invånare som politiker. Frågan som ställdes handlade inte om det verkligen blir klart, utan när kan det stå klart? Människor förstår att Points koncept inte bara handlar om att bygga ett hus, utan att faktiskt bygga ett nav för ortens framtida gemenskap, kommenterar Magnus Åkesson, VD för Point Properties.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Åkesson, VD Point
magnus.akesson@pointproperties.se
+46 (0) 70 301 81 83

 

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som återskapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationen är noterad på Nasdaq First North Bond Mark

POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB (PUBL)

Linnégatan 2, SE-114 47 Stockholm www.pointproperties.se