Pressmeddelande

Alla

2021

Point Properties har idag förvärvat en fastighet i Strömstad av Coop Väst Ekonomisk Förening med ett underliggande fastighetsvärde...
Igår torsdag lanserade Point Properties sin vision om Kvarteret Råkan med en stor utställning för allmänhet och politiker i...
Sedan årsskiftet har Point Properties tecknat nya hyresavtal med nya hyresgäster om nära 4 000 kvm. Av dessa är 24% inom restaurang...
Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 22 mars 2021 seniora säkerställda företagsobligationer om...
Kvartalet januari - mars Hyresintäkter, TSEK 16 345 Driftnetto, KSEK 6...
Point Properties Portfolio 1 AB (publ) årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.pointproperties.se...
Point Properties har tecknat hyreskontrakt som initialt löper på sju år med Coop Nord för ny livsmedelsbutik i Galleria Magasinet...
Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Point”) meddelar idag att bolaget emitterat ett seniort säkerställt obligationslån...
Point Properties Portfolio 1 AB (”Point”) har givit Pareto Securities AB i uppdrag att undersöka möjligheterna att refinansiera Points...
Tidigare publicerad bokslutskommuniké den 18 februari 2021, innehöll en felaktig kassaflödesanalys som nu rättats. Perioden januari...