Skip to content

Point Properties Portfolio 1 AB (publ)

Pressmeddelande

Alla

2023

Det underliggande fastighetsvärdet är 165 MKR. Tillträde sker 20 november 2023. Affären är inte villkorad av finansiering. - Vi...
Point Properties AB har tecknat avtal med butikskedjan Mer för Fler om en butikslokal i Motala. Lokalytan är 135 kvm vid Gallerians entré...
2023-08-25 14:15 Delårsrapport januari-juni 2023 Regulatory MAR
Perioden januari-juni·Hyresintäkter, TSEK 52 046 (49 179)·Driftnetto, TSEK 26 268 (24 250)·Förvaltningsresultat, TSEK 22...
Point Properties AB har tecknat avtal med Linds Bageri om en konditorilokal i Motala. Lokalytan är 210 kvm vid Gallerians huvudentré, i korsningen...
2023-05-15 17:00 Delårsrapport januari-mars 2023 Regulatory MAR
Perioden januari-december· Hyresintäkter, TSEK 26 472 (24 928)· Driftnetto, TSEK 13 046 (11 110)· Förvaltningsresultat...
Point Properties Portfolio 1 AB (publ) årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.pointproperties.se...
Detaljhandelsförsäljningen i Point Properties fastigheteter ökade med över 120 miljoner under den senaste tolvmånadersperioden...
Fastators helägda dotterbolag Point Properties skrev i maj 2022 en avsiktsförklaring med Motala kommun om att förädla Motala Rådhus...
2023-02-24 14:30 Delårsrapport januari-december 2022 Regulatory MAR
Perioden januari-december· Hyresintäkter, TSEK 97 732 (86 864)· Driftnetto, TSEK 45 330 (45 439)· Förvaltningsresultat...

2022

2022-11-11 16:30 Delårsrapport januari-september 2022 Regulatory MAR
Perioden januari-september· Hyresintäkter, TSEK 72 897 (63 040)· Driftnetto, TSEK 36 482 (35 151)· Förvaltningsresultat...