Pressmeddelande

Alla

2022

Hyresintäkter, TSEK 24 928 (16 343)Driftnetto, TSEK 11 110 (6 631)Förvaltningsresultat, TSEK 10 214 (4 108)Resultat före skatt, TSEK -12...
Point Properties har genomfört en avsiktsförklaring med Motala Kommun där Point förädlar Motala Rådhus till ett utbildningscentrum...
Point Properties Portfolio 1 AB (publ) årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.pointproperties.se...
Point Properties förvärvar sex fastigheter i Gävle, Skellefteå, Umeå och Falun. Total uthyrningsbar yta är 51.500 kvm och...
Perioden januari-december Hyresintäkter, TSEK 86 864 (65 355)Driftnetto, TSEK 45 439 (36 408)Förvaltningsresultat, TSEK 35 170 (25 055)Resultat...
Under december 2021 ökade detaljhandelsförsäljningen i Point Properties fastigheter med upp till +25% jämfört med föregående...
Motala kommun har beslutat om den nya detaljplanen för stadens centrum. Point Properties kan nu efter en rekordsnabb process om endast 20 månader...