Skip to content
press

Pressmeddelande

Pressmeddelande från Point Properties och Point Properties Portfolio 1 AB (publ).

Alla

2023

Fastators helägda dotterbolag Point Properties skrev i maj 2022 en avsiktsförklaring med Motala kommun om att förädla Motala Rådhus...
2023-02-24 14:30 Delårsrapport januari-december 2022 Regulatory MAR
Perioden januari-december· Hyresintäkter, TSEK 97 732 (86 864)· Driftnetto, TSEK 45 330 (45 439)· Förvaltningsresultat...