Skip to content

2023

2023-05-15 17:00 Delårsrapport januari-mars 2023 Regulatory MAR
Perioden januari-december· Hyresintäkter, TSEK 26 472 (24 928)· Driftnetto, TSEK 13 046 (11 110)· Förvaltningsresultat...
Point Properties Portfolio 1 AB (publ) årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.pointproperties.se...
Detaljhandelsförsäljningen i Point Properties fastigheteter ökade med över 120 miljoner under den senaste tolvmånadersperioden...
Fastators helägda dotterbolag Point Properties skrev i maj 2022 en avsiktsförklaring med Motala kommun om att förädla Motala Rådhus...
2023-02-24 14:30 Delårsrapport januari-december 2022 Regulatory MAR
Perioden januari-december· Hyresintäkter, TSEK 97 732 (86 864)· Driftnetto, TSEK 45 330 (45 439)· Förvaltningsresultat...

2022

2022-11-11 16:30 Delårsrapport januari-september 2022 Regulatory MAR
Perioden januari-september· Hyresintäkter, TSEK 72 897 (63 040)· Driftnetto, TSEK 36 482 (35 151)· Förvaltningsresultat...
2022-08-18 15:00 Delårsrapport januari-juni 2022 Regulatory MAR
Perioden januari-juni· Hyresintäkter, TSEK 49 179 (39 767)· Driftnetto, TSEK 24 250 (20 523)· Förvaltningsresultat...
Under maj 2022 ökade detaljhandelsförsäljningen i Point Properties fastigheter mellan +8% till +27% jämfört med motsvarande månad...
Fastators bolag, Point Properties, presenterade i oktober 2020 planen för gröna byggrätter på Nya Brotorget i hjärtat av Bollnäs...
Point Properties meddelade i pressmeddelande 25 mars 2022 om förvärv av sex fastigheter. Säljare var Diös.Det rådande finansiella...