Skip to content

2024

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget” eller ”Point”) meddelar härmed att Bolaget idag har ingått ett avtal...
Point Properties Portfolio 1 AB (publ) säljer fastigheten Riddaren 1 i Strömstad till Hagabacken AB, till en överenskommen köpeskilling...
I enlighet med ett pressmeddelande publicerat av Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget” eller ”Point”) den 21 februari...
Vid publicering av detta pressmeddelande angavs felaktig Regulatorisk typ. Meddelandet är att betrakta som sådan information som Point Properties...
Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget” eller ”Point 1” och tillsammans med dess dotterbolag (”Point 1-Koncernen”))...
Perioden januari-december • Hyresintäkter, TSEK 101 974 (97 674)•Driftnetto, TSEK 53 768 (45 330)•Förvaltningsresultat, TSEK 45...

2023

Point Properties Portfolio 1 AB har idag förvärvat en fastighet i Strömstad av dess ägarbolag Point Properties AB. Underliggande fastighetsvärde...
Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Point” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har skickat ett meddelande om delvis...
2023-11-16 16:00 Delårsrapport januari-september 2023 Regulatory
Perioden januari-september Perioden juli-september Kommentarer från VD Under de första tre kvartalen har resan mot fler gröna byggrätter...
Det underliggande fastighetsvärdet är 165 MKR. Tillträde sker 20 november 2023. Affären är inte villkorad av finansiering. - Vi...