Fastator etablerar Point Properties

Aktiebolaget Fastator (publ) etablerar ett nytt fastighetsbolag med fokus på centrumfastigheter – Point Properties. Point Properties tillförs ett antal fastigheter som Fastator redan äger och kommer initialt att ha en balansomslutning om ca 500 MSEK. Point Properties styrelse kommer att bestå av Björn Rosengren, Lars-Johan Jarnheimer, Carl Bildt, Paul ”Dino” Larsson, Erik Tillberg samt Joachim […]

Läs mer