Delårsrapport januari-juni 2023

Perioden januari-juni·Hyresintäkter, TSEK 52 046 (49 179)·Driftnetto, TSEK 26 268 (24 250)·Förvaltningsresultat, TSEK 22 986 (21 380)· Resultat före skatt, TSEK 7 816 (-12 668)·Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 275 938 (1 216 100)·Soliditet, 45,8 % (48,0 %)·Överskottsgrad, 50,5 % (49,3 %) Kvartalet april-juni·Hyresintäkter, TSEK 25 574 (24 251)·Driftnetto, TSEK 15 021 (13 139)·Förvaltningsresultat, TSEK 12 853 […]

Läs mer