Ännu ett nytt omsättningsrekord för butikshandeln i Point Properties fastigheter

Under maj 2022 ökade detaljhandelsförsäljningen i Point Properties fastigheter mellan +8% till +27% jämfört med motsvarande månad föregående år. Det ska jämföras med detaljhandelsförsäljningen i Sverige som minskade med -2,3% under samma period enligt SCBs senaste statistik för både butiks- och E-handel.

Points detaljhandel ökar medan detaljhandeln i Sverige backar. Därmed fortsätter det unika Point konceptet – med fokus på stadsutveckling i små- och medelstora städer – att visa sin konkurrenskraft. Den svenska försäljningsvolymen minskade i maj 2022 med -2,3 procent jämfört med maj 2021 i kalenderkorrigerade tal. Sällanköpsvaruhandeln minskade med -2,8 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget minskade med -1,0 procent enligt SCB.

Redan för helåret 2021 visade statistiken att de stadskärnor som Point verkar i hade en kraftigare återhämtning efter pandemin och en rekordstark julhandel. Redan under april rapporterade Point en ökad detaljhandelsförsäljning mellan +8% till +49% jämfört med motsvarande månad föregående år. Även detta var högre än ökningen för detaljhandelsförsäljningen i Sverige som steg med 2,4% för samma period enligt SCB. 

– Vi är såklart väldigt glada över våra handlares fortsatta framgång på alla de orter vi verkar i runtom i landet och idag ligger vi över omsättningsnivåerna från innan pandemin. Jämfört med maj 2019 ökade vi vår försäljning med 4,7% här under maj 2022. Vi jobbar enligt det internationellt kända konceptet för 15-minutersstaden. Det handlar om stadskärnor som dagens konsumenter vill bo, leva och arbeta i med en närhet som möjliggör en hållbar livsstil, säger VD Magnus Åkesson i en kommentar.

Det rikstäckande Point Properties-konceptet handlar om att skapa förnyelse i Sveriges stadskärnor genom att omvandla före detta varuhus i city till en attraktiv mix av gröna bostäder och nära handel.