Delårsrapport januari-december 2022

  •  

Perioden januari-december
· Hyresintäkter, TSEK 97 732 (86 864)
· Driftnetto, TSEK 45 330 (45 439)
· Förvaltningsresultat, TSEK 36 630 (35 170)
· Resultat före skatt, TSEK 12 487 (125 697)
· Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 250 600 (1 213 300)
· Soliditet, 45,3% (47,2%)
· Överskottsgrad, 46,4% (52,3%)
Kvartalet oktober-december
· Hyresintäkter, TSEK 24 835 (23 824)
· Driftnetto, TSEK 8 849 (10 287)
· Förvaltningsresultat, TSEK 5 893 (7 854)
· Resultat före skatt, TSEK 6 002 (20 408)
· Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 250 600 (1 213 300)
· Soliditet, 45,3% (47,2%)
· Överskottsgrad, 35,6% (43,2%)
 
Kommentarer från VD
Under 2022 har Point Properties första detaljplaner hunnit vinna laga kraft, både kv. Plåtslagaren 7 och kv. Kringlan 5 vann laga kraft under sommaren. Båda två efter rekordsnabba detaljplaneprocesser. Totalt har nu Point Properties Portfolio 1 AB över 220 gröna hyresrätter i lagakraftvunnen detaljplan och totalt över 750 hyresrätter i plan. Ett grönt ljus för att förverkliga och förvandla det gamla varuhuset till ett attraktivt boende med gröna byggrätter, förbättrad handel och service. Point Properties Portfolio 1 AB ingår i en koncern med Point Properties AB som moderbolag.

Den positiva utvecklingen har visat sig på butiksomsättningen, där alla centrum visat högre omsättning under2022 än både 2021 och 2020, flertalet centrum har även markant högre omsättning än 2019.

Magnus Åkesson, Verkställande Direktör, Point Properties Portfolio 1 AB (publ