Delårsrapport januari-september 2022

 
Perioden januari-september
· Hyresintäkter, TSEK 72 897 (63 040)
· Driftnetto, TSEK 36 482 (35 151)
· Förvaltningsresultat, TSEK 30 737 (27 316)
· Resultat före skatt, TSEK 6 485 (105 289)
· Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 243 900 (1 213 300)
· Soliditet, 48,8% (47,2%)
· Överskottsgrad, 50,0% (55,8%)

Kvartalet juli-september
· Hyresintäkter, TSEK 23 718 (23 273)
· Driftnetto, TSEK 12 232 (14 628)
· Förvaltningsresultat, TSEK 9 358 (11 693)
· Resultat före skatt, TSEK 19 153 (90 423)
· Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 243 900 (1 213 300)
· Soliditet, 48,8% (47,2%)
· Överskottsgrad, 51,6% (62,9%)
 
Kommentarer från VD
Under sommaren har detaljplanerna för både kv. Plåtslagaren 7 och kv. Kringlan 5 vunnit laga kraft. Båda två efter rekordsnabba detaljplaneprocesser. Totalt har nu Point Properties Portfolio 1 AB över 220 gröna hyresrätter i lagakraftvunnen detaljplan och totalt över 750 hyresrätter i plan. Ett grönt ljus för att förverkliga och förvandla det gamla varuhuset till ett attraktivt boende med gröna byggrätter, förbättrad handel och service. Point Properties Portfolio 1 AB ingår i en koncern med Point Properties AB som moderbolag.

Den positiva utvecklingen har även visat sig både på butiksomsättningen, där alla centrum har högre omsättning de första 9 månaderna än både 2021 samt 2020 flertalet centrum har även markant högre omsättning än 2019.

Magnus Åkesson, Verkställande Direktör, Point Properties Portfolio 1 AB (publ)