Försäljningen ökar drygt 50 procent snabbare i Point

Detaljhandelsförsäljningen i Point Properties fastigheteter ökade med över 120 miljoner under den senaste tolvmånadersperioden. I relation till jämförbara butiker på marknaden ökade omsättningen med i snitt 6,7 procent, vilket är drygt 50 procent högre ökning än branschsiffrorna för detaljhandeln som helhet i Sverige, som enligt HUI ökade med 4,4 procent under 2022.

-Våra centrum med tillhörande butiker visar på fortsatt stark uppgång över hela landet. I samtliga anläggningar har försäljningen ökat mer än det lokala genomsnittet. Det är ett kvitto på att invånarna i små- och medelstora svenska städer tycker om sina lokala centrum och vill se en ambitiös och välbalanserad stadsutveckling med stöd av kunniga aktörer, säger Magnus Åkesson, VD på Point Properties.
 
Point Properties jobbar enligt det internationellt kända konceptet 15-minutersstaden, där konsumenterna kan bo, leva och arbeta med en närhet till lokalsamhället som möjliggör en hållbar livsstil. Konceptet handlar om att skapa förnyelse i Sveriges stadskärnor genom att omvandla före detta varuhus i city till en attraktiv mix av gröna bostäder och nära handel. 
Point Properties har sammanlagt 58 000 kvm gröna byggrätter i plan.