Korrigering av tidigare sänt pressmeddelande

I det pressmeddelande som bolaget publicerade tidigare idag (2020-11-06) klockan 12.45, återfanns en felaktig hänvisning. Se korrigerat pressmeddelande nedan:

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

Kvartalet juli – september

Hyresintäkter, KSEK                                                       17 037

Driftnetto, KSEK                                                             10 250

Förvaltningsresultat, KSEK                                             8 065

Resultat före skatt, KSEK                                                – 1 273

Marknadsvärde fastigheterna, KSEK                              782 265

Soliditet, %                                                                       44,7%

Överskottsgrad, %                                                            60,2%

Perioden januari – september

Hyresintäkter, KSEK                                                       51 957

Driftnetto, KSEK                                                             27 471

Förvaltningsresultat, KSEK                                             20 506

Resultat före skatt, KSEK                                                98 571

Marknadsvärde fastigheterna, KSEK                              782 265

Soliditet, %                                                                       44,7%

Överskottsgrad, %                                                            52,9%

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Denna information är sådan information som Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 kl. 15.50 CET.

 

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationen är noterad på Nasdaq First North Bond Market.

POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB (PUBL)

Nybrogatan 3, SE-114 34 Stockholm www.pointproperties.se