Omsättningsrekord för butikshandeln i Point Properties fastigheter

Under december 2021 ökade detaljhandelsförsäljningen i Point Properties fastigheter med upp till +25% jämfört med föregående år. Det är långt över HUIs senaste prognos om +3% i december för både butiks- och on-linehandel i hela landet.

Butikshandeln i Point Properties ökade för hela 2021 med en stark återhämning jämfört med föregående år. Allra störst ökning stod december för. Stadskärnorna som Point verkar i har stått emot pandemin bättre än snittet för ”medelstora städer” enligt City Index.

– Generellt har butikshandeln i små- och medelstora städer klarat pandemiomställningen, bättre med små tapp i detaljhandeln och ökningar i dagligvaruhandeln samtidigt som Sveriges större städer tappat mer. Men siffrorna för våra handlare sticker ut, med mycket stark uppgång och alla våra enheter slår index, kommenterar Magnus Åkesson, VD för Point Properties.

Det rikstäckande Point Properties-konceptet handlar om att skapa förnyelse i Sveriges stadskärnor genom att omvandla före detta Domusvarhus i city till en attraktiv mix av gröna bostäder och nära handel.

Motala kommun har gett grönt ljus för 144 gröna byggrätter på taket av det före detta Domusvaruhuset vid Stora Torget i Motala efter en mycket snabb detaljplaneprocess. Nu står flera andra städer på tur i de för närvarande 13 kommuner där Point Properties arbetar med en grön cityförnyelse som ger både fler bostäder och stärker handeln.