Point ökar tillväxttakten och förvärvar centrumfastighet i Örnsköldsvik

Point Properties har förvärvat och tillträtt centrumfastigheten Magasinet i Örnsköldsvik. Fastigheten London 12 är en centrumgalleria mitt i centrala Örnsköldsvik vid Stora Torget med ett underliggande fastighetsvärde om 116,2 Mkr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 9 100 kvm med en uthyrningsgrad om 98% och ett årligt hyresvärde om 12,7 Mkr. Genomsnittlig kontraktslängd är 2,6 år där de största hyresgästerna är Hemköp, Nordic Wellnes, Clas Ohlson och Systembolaget som flyttar in i september 2021. Förvärvet finansieras via eget kapital och lån.

Point äger idag 15 fastigheter i främst södra och mellersta Sverige med framtida bostadsbyggrätter om totalt ca 80 000 kvm.

– Points affärsidé är att återskapa levande stadskärnor där vi utvecklar våra fastigheter med boende, handel och samhällsservice. Det handlar om att förvandla städernas tynande centrum till att gjuta nytt liv och skapa ett nav för hela orters positiva utveckling. Precis det som vi redan har lanserat på tre orter hitintills och fortsätter med i rask takt, kommenterar Magnus Åkesson, tillträdande VD för Point.

– Point visar på Fastators förmåga att utnyttja vår breda fastighetskompetens till att se både samhällets utveckling och samtidigt skapa goda tillväxtmöjligheter där såväl samhälle som hyresgäster och aktieägare blir vinnare, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, Tf VD Point
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

 

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som återskapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationen är noterad på Nasdaq First North Bond Mark

POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB (PUBL)

Nybrogatan 3, SE-114 34 Stockholm www.pointproperties.se