Point Portfolio 1 AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.pointproperties.se
Rapporten kan laddas ned i sin helhet på www.pointproperties.se/finansiella-rapporter/
Rapporten publiceras på svenska. Årsredovisningen för 2022 publiceras endast i digital version.