Point Properties förädlar kulturbyggnaden Motala Rådhus till utbildning på universitetsnivå

Point Properties har genomfört en avsiktsförklaring med Motala Kommun där Point förädlar Motala Rådhus till ett utbildningscentrum om 2 500 kvm med utbildning på universitetsnivå för drygt 300 elever.

– Avtalet är mycket glädjande och visar tydligt styrkan i Points rikstäckande koncept om att återskapa levande och attraktiva stadskärnor. Att skapa ett stort utbildningscentrum vid Stora Torget är ett stort steg för utvecklingen av centrala Motala, där vi dessutom tar tillvara de stora möjligheterna som en kulturbyggnad från slutet av 1800-talet faktiskt ger, säger Magnus Åkesson, VD för Point Properties.

– Den anrika fastigheten har även en grön byggrätt vilket ytterligare ger goda möjlighet för vidareutveckling. Med de totalt tre fastigheter som Point äger idag runt Stora Torget och de utvecklingsprojekt vi har kring gröna bostäder, handel, service och utbildning beräknar vi att besöksantalet till Motalas stadskärna kommer att öka med 700 000 nya besök per år, säger Magnus Åkesson.

Point Properties är ett rikstäckande projekt med ett koncept för stadsutveckling, där första steget är förvärv av centralt belägna domusgallerior som utvecklas med gröna bostäder på taken. Idag äger Point 19 fastigheter i totalt 13 kommuner. I samtliga städer där konceptet lanserats har mottagandet varit översvallande från såväl invånare som kommunföreträdare. Och Motala är närmast ett typexempel på hur gott samarbetet med kommunerna är kring en gemensam fråga – att återskapa livskraftiga nav för hela orter.

– Points projekt skapar ringar på vattnet. Det som börjar med gröna bostäder och fler människor centralt på orterna, fortsätter snabbt med fler ringar där förutsättningarna för en innovativ och stabil stadsutveckling hela tiden ökar. Points koncept för orternas centrala delar innebär helt enkelt att människor med olika behov och syften faktiskt har en mängd olika anledningar att besöka stadskärnorna. Precis det som behövs för att åter fylla stadskärnorna med liv och rörelse, säger Magnus Åkesson, VD för Point Properties.