Point Properties förvärvar i Karlskoga Centrum

Point Properties, moderbolag till Point Properties Portfolio 1 AB (publ), förvärvar tre fastigheter i Karlskoga centrum från Cromwell Property Group. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 146 MSEK och tillträds under H1 2020. Fastigheterna omfattar ca 17 600 kvm uthyrningsbar yta med en uthyrningsgrad om 94%. Hyresintäkterna uppgår till 19,1 MSEK och största hyresgäster är Willys samt Karlskoga kommun med totalt 39% av uthyrd area. Genomsnittlig återstående kontraktstid uppgår till 5,6 år. Fastigheterna avses finansieras med egen kassa samt banklån.  

– Point Properties växer vidare med näst intill fullt uthyrda centrumfastigheter med ett blandat innehåll av kommunal verksamhet och handel och utgör den naturliga samlingspunkten i Karlskoga. Point Properties etablerades under 2019 för att utveckla attraktiva och levande stadskärnor. Vi ser fram emot att kunna fortsätta utveckla fastigheterna och platsen tillsammans med hyresgästerna och staden, kommenterar Martin Friis, Tf VD på Point Properties AB. 

Pangea Property Partners och Glimstedt har agerat rådgivare i transaktionen. Säljarens rådgivare var Catella samt Setterwalls.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Friis, VD Point Properties Portfolio 1 AB 
martin.friis@pointproperties.se
+46 (0) 70 289 20 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Point Properties Portfolio 1 AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 december 2019 kl. 12:10 CET.

Om Point Properties Portfolio 1 AB
Point Properties Portfolio 1 AB är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo.