Point Properties genomför delvis återbetalning av utestående obligationslån 2021/2024

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Point” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har skickat ett meddelande om delvis återbetalning till samtliga innehavare av Points utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0015556535 (”Obligationerna”). Den frivilliga och delvisa återbetalningen (”Återbetalningen”) kommer att finansieras med erhållen köpeskilling från avyttringen av två fastigheter i Timrå och Örnsköldsvik till Hedern Fastigheter så som Bolaget offentliggjorde i ett pressmeddelande den 25 oktober 2023. Återbetalningen sker i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna och återbetalningsbeloppet uppgår till 100 995 960 kronor. Återbetalningen görs till ett pris om 101 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta på återbetalningsbeloppet fram till och med återbetalningsdagen.

Datumet för Återbetalningen kommer att vara den 7 december 2023 och avstämningsdagen för Återbetalningen kommer att vara den 30 november 2023. Meddelandet om delvis återbetalning är tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.pointproperties.se/obligationer/).

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare för Point i samband med Återbetalningen.