Point Properties i stark expansionsfas utser Magnus Åkesson som ny VD

Magnus Åkesson har utsetts till ny VD i Point Properties. Han tillträder den 1 februari 2021 och ersätter då Joachim Kuylenstierna som varit tillförordnad VD i Point sedan sommaren 2020. Point ägs av det börsnoterade fastighetsinvestmentbolaget Fastator.

– Jag är mycket stolt över att kunna presentera Magnus Åkesson som ny vd för Point. En riktig höjdarrekrytering, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator och tf Vd på Point.   

Point äger idag 14 fastigheter i södra och mellersta Sverige med framtida bostadsbyggrätter om totalt 70 000 kvm.  I Motala och Trelleborg har ansökan om planbesked för båda fastigheterna lämnats in. I Motala handlar det om 114 lägenheter och i Trelleborg om 138 lägenheter och 6 radhus med en sammanlagd boarea om 18 000 kvm. De kommande halvåret kommer nya projekt att lanseras i rask takt på flera orter.

Magnus Åkesson är civilingenjör inom fastighetsekonomi och juridik, och har i närmare två decennier arbetat på olika ledande bolag inom förvaltning och projektutveckling. Främst med inriktning på handelsfastigheter, centrumanläggningar och stadsdelscentrum. Genom åren har han varit ansvarig för ett tjugotal centrumanläggningar, huvudansvarig för Solna Centrums ombyggnation och även arbetat med Mall of Scandinavia. Idag är han delägare i Urban Retail och kommer att ha en fot kvar i den verksamheten.

– Det ska bli otroligt spännande att få leda och vidareutveckla Point och bolagets unika koncept. Centrumfastigheter brukar nästan gömmas undan i fastighetsportföljerna, här handlar det istället om att lyfta fram och utveckla fastigheterna som ett nav för små- och mellanstora städers utveckling. Ett koncept som väckt mycket stort intresse i strategiska diskussioner med ankarhyresgäster, kommenterar Magnus Åkesson.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, Tf VD Point
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

 

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som återskapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationen är noterad på Nasdaq First North Bond Mark

POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB (PUBL)

LINNÉGATAN 2, SE-114 47 Stockholm www.pointproperties.se