Point Properties offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 6 september 2020 seniora säkerställda företagsobligationer om SEK 375 000 000 (”Obligationerna”). 

Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 4 september 2020. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.pointproperties.se) och Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). 

I och med upptagandet till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholm kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ)

Joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 1645 CET.

 

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationen är noterad på Nasdaq First North Bond Market.