Point Properties offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 22 mars 2021 seniora säkerställda företagsobligationer om SEK 600 000 000 (”Obligationerna”). Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 17 maj 2021. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.pointproperties.se) och Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Åkesson, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
magnus.akesson@pointproperties.se
+46 (0) 70 301 81 83

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 15.45 CEST.

 

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhälls-service och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties.