Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Bokslutskommuniké 1 jan – 31 dec 2019

Kvartalet september – december

Hyresintäkter, KSEK                                     16 287            

Driftnetto, KSEK                                            10 709            

Förvaltningsresultat, KSEK                             6 765              

Resultat före skatt, KSEK                               2 613              

Soliditet, %                                                   40,9%            

Överskottsgrad, %                                        65,8%            

 

Perioden januari – december*

Hyresintäkter, KSEK                                    22 006

Driftnetto, KSEK                                          14 183

Förvaltningsresultat, KSEK                            9 913

Resultat före skatt, KSEK                             67 400

Soliditet, %                                                   40,9%            

Överskottsgrad, %                                        64,5%

* 2019 utgörs endast av fem månader

 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Friis, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ)

martin.friis@pointproperties.se
+46 (0) 70 289 20 19 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 07.00 CET.

 
   

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationen är noterad på Nasdaq First North Bond Market.