Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2021

Perioden juli-september

Hyresintäkter, TSEK 23 273
Driftnetto, TSEK 14 628
Förvaltningsresultat, TSEK 11 693
Resultat före skatt, TSEK 90 423
Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 183 100
Soliditet, % 44,2%
Överskottsgrad, % 62,9%

Perioden januari-september

Hyresintäkter, TSEK 63 040
Driftnetto, TSEK 35 151
Förvaltningsresultat, TSEK 27 316
Resultat före skatt, TSEK 105 289
Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 183 100
Soliditet, % 44,2%
Överskottsgrad, % 55,8%